• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

Настављени су радови на подстаници у Иригу.

На подстаници Лола код Врдника, врши се раскопавање, снимање терена и настављају се радови на самом објекту, као и монтажи вентила.

У фабрици воде уградиће се фреквентни регулатор у склопу редовног ремонта опреме.

Завршена је ревитализација бунара на радиначком шпицу која је омогућила добијање веће количине воде.

Лабараторија је известила да су сви узорци воде потпуно исправни.

Екипа водовода ради на чишћењу атмосферске канализације у главној улици.

 

 

 

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?