• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се не примењују одредбе ЗЈН  од 05.02.2019.год. упућујемо Вам

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ БЕЗ ПРИМЕНЕ ОДРЕДБИ ЗЈН

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за набавку без примене одредби ЗЈН по конкурсној документацији коју Вам достављамо у прилогу.

-         Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?