• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • IMG_0051.JPG

Све цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је на основу Закључка Скупштине општине Рума број год. 06-116-25/2017-III од 20.12.2017. у примени од 01.01.2018. године.

 Ценовник услуга за:

Израду техничких услова прикључења на водоводну и канализациону мрежу

-

Пословање,  индустрија и колективно становање

10.600,00

-

Локали у оквиру стамбених објеката

3.710,00

-

Јавна предузећа

14.300,00

-

Стамбени објекти

3.180,00

-

Пословни објекти у зонама санитарне заштите изворишта водовода

95.400,00

-

Потврда о постојећем потрошачу у сврху легализације стамбених објеката

 1.060,00

 

Цене су дате без обрачунатог ПДВ-а.

Ценовник се примењује од 01.01.2018. године.

 

ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ РУМА

ВОДА

 • ФИЗИЧКА ЛИЦА..............................................................48,58 дин/m3
 • ФИЗИЧКА ЛИЦА преко 20м(чл.43.Одлуке о водоводу)..............97.16 дин/m3
 • ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ..............................................97,16 дин/m3
 • Вода - физичка лица - Хртковци..........................................35,00 дин/m3
 • Вода - физичка лица - Платичево .......................................35,00 дин/m3
 • Вода - физичка лица - Кленак.............................................35,00 дин/m3
 • Вода - привредни субјекти - Хртковци.................................70,00 дин/m3
 • Вода - привредни субјекти - Платичево ..............................70,00 дин/m3
 • Вода - привредни субјекти - Кленак....................................70,00 дин/m3
ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
 • ФИЗИЧКА ЛИЦА..............................................................14,92 дин/m3
 • ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ....................................................28,84 дин/m3

 

Све цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је на основу Закључка Скупштине општине Рума број год. 06-116-25/2017-III од 20.12.2017. у примени од 01.01.2018. године.

 

ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ПОТРОШАЧЕ

 • ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРОШАЧИ ДО 20 m3.......................68.00 дин/m3
 • КАНАЛИЗАЦИЈА.......................................................................19.79 дин/m3
 • ИНДИВИД. ПОТРОШАЧИ ПРЕКО 20 m3.........................136.00 дин/m3
 • ИНДИВИД. ПОТРОШАЧИ У ЗОНИ ИРИШКИ ВЕНАЦ.............................68.00 дин/m3
 • ПОТРОШАЧИ У "ВИКЕНД ЗОНИ" ДО 20 m3........................111.73 дин/m3
 • ПОТРОШАЧИ У "ВИКЕНД ЗОНИ" ПРЕКО 20 m3..............223.47 дин/ m3

ЗА ПРИВРЕДНЕ ПОТРОШАЧЕ

 • СЕКТОР ПРИВРЕДЕ.............................................................142.00 дин/m3
 • КАНАЛИЗАЦИЈА......................................................................40.37 дин/m3
 • СЕКТОР ПРИВРЕДЕ У ЗОНИ ИРИШКИ ВЕНАЦ..................................167.33 дин/m3
 • СЕКТОР ПРИВРЕДЕ У ЗОНИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ............................233.95 дин/m3
 • ДОМ ЗДРАВЉА, ЗАБАВИШТА, ШКОЛЕ,ОБЈЕКТИ ВОЈСКЕ У ИРИГУ И ВРДНИКУ......68.00 дин/m3

 

На све цене се обрачунава ПДВ по стопи од 10%. Ценовник је у примени од 01.01.2018. године.

 

 

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?