• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

Све цене су дате без пореза на додатну вредност, осим техничких услова и осталих услуга. Ценовник је у примени од 01.05.2023. године.

 ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ РУМА

ВОДА

ФИЗИЧКА ЛИЦА до 20м3.......................................................................63,11 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА преко 20м3 до 40м3 (чл.38.Одлуке о водоводу).....126,22 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА од 20м3 до 40м3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (чл.38.Одлуке о водоводу).........................................63,11 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА преко 40м3...........................................................189,34 дин/м3

ПРАВНА ЛИЦА ...............................................................................157,78 дин/м3

 

КАНАЛИЗАЦИЈА

 ФИЗИЧКА ЛИЦА............................................................................34,48 дин/м3

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ.................................................................66,62 дин/м3

 

НАКНАДА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

НАКНАДА ФИЗИЧКА ЛИЦА...........................................................11,56 дин/м3

НАКНАДА ПРАВНА ЛИЦА............................................................23,10 дин/м

Ценовник за загађење јавне канализације

НАКНАДА за одвођење отпадних вода по количини .................38,80 дин/м3

НАКНАДА за одвођење отпадних вода по загађености .............23,10 дин/м3

Цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је у примени од 01.05.2023. године.

 

ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

ВОДА

 Ириг, Иришки Венац

Вода - физичка лица Ириг ДО 20 m3......................................100,41 дин/м3

Вода - физичка лица Иришки Венац ДО 20 m3.......................100,41 дин/м3

Вода - физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................200,82 дин/м3

Вода - физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу).....100,41 дин/м3

Вода - физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 40 m3........301,22 дин/м3

Врдник

Вода - физичка лица Врдник ДО 20 m3.......................100,41 дин/м3

Вода - физичка лица Врдник преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................200,82 дин/м3

Вода - физичка лица Врдник преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................100,41 дин/м3

Вода - физичка лица Врдник преко 40 m3.......................301,22 дин/м3

Викенд зона Ириг

Вода - физичка лица Викенд зона Ириг ДО 20 m3.......................164,98 дин/м3

Вода - физичка лица Викенд зона Ириг преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................329,96 дин/м3

Вода - физичка лица Викенд зона Ириг преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................164,98 дин/м3

Крушедол

Вода - физичка лица Крушедол ДО 20 m3.......................71,72 дин/м3

Вода - физичка лица Крушедол преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................143,44 дин/м3

Вода - физичка лица Крушедол преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................71,72 дин/м3

Прњавор

Вода - физичка лица Прњавор ДО 20 m3.......................71,72 дин/м3

Вода - физичка лица Прњавор преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................143,44 дин/м3

Вода - физичка лица Прњавор преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................71,72 дин/м3

Добродол

Вода - физичка лица Добродол ДО 20 m3.......................71,72 дин/м3

Вода - физичка лица Добродол преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................143,44 дин/м3

Вода - физичка лица Добродол преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................71,72 дин/м3

Ривица

Вода - физичка лица Ривица ДО 20 m3.......................100,41 дин/м3

Вода - физичка лица Ривица преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................200,81 дин/м3

Вода - физичка лица Ривица преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................100,41 дин/м3

Шатринци

Вода - физичка лица Шатринци ДО 20 m3.......................71,72 дин/м3

Вода - физичка лица Шатринци преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................143,44 дин/м3

Вода - физичка лица Шатринци преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................71,72 дин/м

Нерадин

Вода - физичка лица Нерадин ДО 20 m3.......................71,72 дин/м3

Вода - физичка лица Нерадин преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................143,44 дин/м3

Вода - физичка лица Нерадин преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................71,72 дин/м3

 

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација - физичка лица Ириг..............................51,92 дин/м3

Канализација - физичка лица Врдник..........................51,92 дин/м3

 

ВОДА - ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Вода - привредни субјекти Ириг .............................................................251,00 дин/м3

Вода - привредни субјекти Врдник .........................................................251,00 дин/м3

Вода - привредни субјекти Иришки венац ..............................................251,00 дин/м3

Вода - привредни субјекти Викенд зона - зона ЕВ ................................345,44 дин/м3

Вода - привредни субјекти Крушедол .....................................................179,30 дин/м3

Вода - привредни субјекти Прњавор ......................................................179,30 дин/м3

Вода - привредни субјекти Добродол .....................................................179,30 дин/м3

Вода - привредни субјекти Ривица .........................................................251,00 дин/м3

Вода - привредни субјекти Шатринци ....................................................179,30 дин/м3

Вода - привредни субјекти Нерадин .......................................................179,30 дин/м3

 

КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Канализација - привредни субјекти Ириг ..............................................105,98 дин/м3

Канализација - привредни субјекти Врдник ..........................................105,98 дин/м3

Цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је у примени од 01.05.2023. године.

 

Прикључци - ценовник у примени од 10.04.2023

·               Израда прикључка фи ¾ ........................................50.625,00

·               Раздвајање прикључка фи ¾ ................................ 33.469,00

·               Израда прикључка фи 1 ........................................ 66.207,00

·               Израда прикључка фи 5/4 ...................................... 74.813,00

·               Израда прикључка фи 6/4 ...................................... 100.688,50

·               Право прикључка на канализацију .......................... 2.250,00

 

Замене водомера

·               Месечно одржавање водомера  .............................. 119,00

·               Замена водомера фи ½ ....................................... 7.144,00

·               Замена водомера фи 3/4 ..................................... 7.144,00

·               Замена водомера фи 1 ........................................ 7.386,00

·               Замена водомера фи 5/4 ..................................... 8.640,00

·               Замена водомера фи 6/4 .................................... 13.368,00

·               Замена водомера фи 50 ..................................... 34.347,00

·               Замена водомера фи 80 ..................................... 44.370,00

·               Замена водомера фи 100 .................................... 48.542,00

·               Замена водомера фи 150 .................................... 60.372,00

·               Замена водомера фи 200 .................................... 72.198,00

·               Монтажа новог водомера фи 3/4 ........................ 12.938,00

  

Остале услуге

·               Рад специјалног возила Канал џет на одгушењу канал. мреже .....17.843,00 дин/час

·               Рад специјалног возила Вома на одгушењу канализационе мреже . 14.102,00 дин/час

·               Рад багера ХМК 102Б .......................................... 7.701,00 дин/час

·               Рад багера ХМК 102Т .......................................... 8.451,00 дин/час

·               Рад багера ЈСВ ................................................... 9.732,00 дин/час

·               Рад камиона кипера Фап .................................... 5.634,00 дин/час

·               Сечење бетона – асфалта дубине реза 100мм ....... 940,00 дин/час

·               Рад муљне пумпе ................................................ 2.817,00 дин/час

Цене су дате са обрачунатим ПДВ-ом. Ценовник се примењује од 10.04.2023. године.

 

Израда техничких услова прикључења на водоводну и канализациону мрежу

Пословање,  индустрија и колективно становање

18.788,00

Локали у оквиру стамбених објеката

6.582,00

Јавна предузећа

25.341,00

Стамбени објекти

6.582,00

Пословни објекти у зонама санитарне заштите изворишта водовода

169.037,00

Потврда о постојећем потрошачу у сврху легализације стамбених објеката

1.879,00

Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу који су искључени у складу са Одлуком о водоводу - физичка лица

4.697,00

Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу који су искључени у складу са Одлуком о водоводу - правна лица

9.394,00

 

 Цене су дате са обрачунатим ПДВ-ом. Ценовник се примењује од 10.04.2023. године.

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?