Штампа

Све цене су дате без пореза на додатну вредност, осим техничких услова. Ценовник је у примени од 01.06.2021. године.

 Ценовник услуга за:

Израду техничких услова прикључења на водоводну и канализациону мрежу

Пословање,  индустрија и колективно становање

13.356,00

Локали у оквиру стамбених објеката

4.675,00

Јавна предузећа

18.018,00

Стамбени објекти

4.675,00

Пословни објекти у зонама санитарне заштите изворишта водовода

120.204,00

Потврда о постојећем потрошачу у сврху легализације стамбених објеката

1.336,00

Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу који су искључени у складу са Одлуком о водоводу - физичка лица

3.340,00

Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу који су искључени у складу са Одлуком о водоводу - правна лица

6.680,00

 Цене су дате са обрачунатим ПДВ-ом. Ценовник се примењује од 01.06.2021. године.

 ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ РУМА

ВОДА

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

 

Цене су дате без пореза на додатну вредност. Ценовник је у примени од 01.06.2021. године.

 

ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ПОТРОШАЧЕ

ЗА ПРИВРЕДНЕ ПОТРОШАЧЕ

 

Цене су дате без пореза на додатну вредност. Ценовник је у примени од 01.06.2021. године.

 

Прикључци

·         Израда прикључка фи ¾ ........................................27.825,00

·         Раздвајање прикључка фи ¾ ............................... 17.590,00

·         Израда прикључка фи 6/4 ................................... 65.572,00

·         Израда прикључка фи 5/4 ................................... 49.390,00

·         Израда прикључка фи 1 ...................................... 41.488,00

·         Право прикључка на канализацију ...................... 1.260,00

Замене водомера

·         Одржавање водомера  ............................................. 88,20

·         Замена водомера фи ½ ......................................... 5.208,00

·         Замена водомера фи 3/4 ...................................... 5.208,00

·         Замена водомера фи 1 .......................................... 5.470,00

·         Замена водомера фи 5/4 ...................................... 6.400,00

·         Замена водомера фи 6/4 ...................................... 9.902,00

·         Замена водомера фи 50 ...................................... 25.442,00

·         Замена водомера фи 80 ...................................... 32.865,00

·         Замена водомера фи 100 .................................... 35.957,00

·         Замена водомера фи 200 .................................... 53.480,00

·         Монтажа новог водомера .................................... 8.680,00

  

Остале услуге

·         Рад специјалног возила Канал џет на одгушењу канализационе мреже ... 12.690,00

·         Рад специјалног возила Вома на одгушењу канализационе мреже ........... 10.027,00

·         Рад багера ХМК 102Б .......................................... 5.475,00

·         Рад багера ХМК 102Т .......................................... 6.010,00

·         Рад камиона кипера Фап ................................... 4.006,00

·         Сечење бетона – асфалта дубине реза 100мм .... 668,00

·         Рад муљне пумпе ................................................ 2.003,00

Цене су дате са обрачунатим ПДВ-ом. Ценовник се примењује од 01.06.2021. године.