Штампа

Све цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је на основу Закључка Скупштине општине Рума број год. 06-116-25/2017-III од 20.12.2017. у примени од 01.01.2018. године.

 Ценовник услуга за:

Израду техничких услова прикључења на водоводну и канализациону мрежу

-

Пословање,  индустрија и колективно становање

10.600,00

-

Локали у оквиру стамбених објеката

3.710,00

-

Јавна предузећа

14.300,00

-

Стамбени објекти

3.180,00

-

Пословни објекти у зонама санитарне заштите изворишта водовода

95.400,00

-

Потврда о постојећем потрошачу у сврху легализације стамбених објеката

 1.060,00

 

Цене су дате без обрачунатог ПДВ-а.

Ценовник се примењује од 01.01.2018. године.

 

ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ РУМА

ВОДА

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

 

Све цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је на основу Закључка Скупштине општине Рума број год. 06-116-25/2017-III од 20.12.2017. у примени од 01.01.2018. године.

 

ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ПОТРОШАЧЕ

ЗА ПРИВРЕДНЕ ПОТРОШАЧЕ

 

На све цене се обрачунава ПДВ по стопи од 10%. Ценовник је у примени од 01.01.2018. године.