• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у отвореном поступку , по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у отвореном поступку за јавну набавку - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈН бр. 1/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

На основу чл. 51 Закона о јавним набавкама и Одлуке Надзорног одбора ЈП „ Водовод“  Рума, бр.  од 28.12.2018. године, директор предузећа доноси:

-          План јавних набавки за 2019. годину

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

-  Доградања канализације отпадних вода са црпном станицом на локацији “ Риков Млин “ у Руми. ЈН 28/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?