Штампа

У поступку јавне набавке мале вредности – услуга,  сервис утопних пумпних агрегата за потребе предузећа ЈН 27/2018.