Штампа

Уговор о јавној набавци услуга – осигурање имовине и лица, за потребе предузећа, ЈН 13/2020