Штампа

У поступку јавне набавке мале вредности -  добараредован једногодишњи сервис постројења озона са резервним деловима за потребе предузећа ЈН 20/2020.