• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

за јавну набавку мале вредности – Набавка услуга- Услуге прегледа и анализа воде обима В, редни број 14/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у поступку за јавну набавку мале вредности добара – Аутоклав за потребе предузећа, редни број 13/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

о поднетом захтеву за заштиту права

Врста наручиоца: производња и дистрибуција воде

Интернет страница наручиоца: www.vodovod-ruma.co.rs/

1.   Скраћени опис предмета набавке: Набавка раствора хлор-диоксида

2.   Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

3.   Врста предмета набавке: добра

4.   Опис предмета набавке: Набавка раствора хлор-диоксида, редни број 07/2019

5.   Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке 24312000

6.   Датум подношења захтева за заштиту права:  03.06.2019.

7.   Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: после доношења одлуке о додели уговора

8.   Лице за контакт: Гордана Јањуш , e mail  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?