• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у отвореном поступку , по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у отвореном поступку за јавну набавку – Набавка горива ЈН бр. 17/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у поступку за јавне набавке мале вредности услуга – Услуге сервиса радних машина и камиона са резервним деловима, редни бр. 16/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације у у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку –Услуге сервисирања и периодичног одржавања технолошке опреме „ Хлороген“ односно уређаја за производњу натријум хипохлорита капацитета 1000 гр са аутоматским дозирним системом АДСР22 ,  

ЈН бр. 15/2018

Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?