• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

Захтев за додатним информацијама или појашњењима консурсне документације а у вези са јавном набавком бр.3/2014. Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини

У складу са захтевом за давање додатних информација и појашњења а у вези са ЈН бр. 3/14 ,  објављујемо . тражене одговоре и појашњења.

Преузмите докумен у целини

Захтев за додатним информацијама или појашњењима консурсне документације а у вези са јавном набавком бр. 3/2014. Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини

У складу са чл. 63 ст. 5 закона о јавним набавкама, ЈП "Водовод" Рума објављује дана 09.02.2015.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Објављивањем измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку бр. 5/2015  реагенси за HANNA апарат за потребе предузећа, у року краћем од осам дана од датума предвиђеног за подношење и отварање понуда, продужује се рок за подношење понуда , тако да ће последњи рок за подношење понуда бити 18.02.2015.год. до 13.00 часова (без обзира на начин доставе), а јавно отварање понуда ће бити извршено 18.02.2015.год. у 13.30 часова.ЈП "Водовод" Рума

 

 

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?