• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

Предузеће WILO Beograd doo, дана 19.12.2013. године, доставио је захтев за додатним информацијама или појашњењима консурсне документације а у вези са јавном набавком бр. 15/2013. Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете понуду уа јавну набавку мале вредности по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете понуду уа јавну набавку мале вредности по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?