• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 13/2014

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку  мале вредности по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 12/2014

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку  мале вредности по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

У складу са чл. 63, чл. 150 и чл. 151  Закона о јавним набавкама, ЈП "Водовод" Рума објављује дана 05.03.2014.године, следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-НАБАВКА ГОРИВА - 10/2014

 

 

Обавештење о продужењу рока

Захтев за додатним информацијама или појашњењима консурсне документације а у вези са јавном набавком бр. 10/2014. Објављујемо текст примљеног захтева у целини.

Преузимање захтева у целини

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?