• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете понуду уа јавну набавку мале вредности по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, ( Сл. гласник РС 124/12 и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, објављујемо

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете понуду уа јавну набавку мале вредности по конкурсној документацији коју објављујемо у прилогу.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама, ( Сл.гласник РС 124/12 ) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Позивамо Вас да поднесете понуду за јавну набавку мале вредности по конкурсној документацији коју Вам достављамо у прилогу.

 

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?