• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

Након успешно обављене ресертификације 17. 10. 2016 год. у ЈП “Водовод„ Рума ISO стандарда 9001:2008 у складу са захтевима HACCP система Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev  4-2003

Оцењивачки тим СтандЦерт д.о.о. константовао је значајан напредак:
• у пословању, 
• ефикасности и ефективности процеса производње, 
• праћење нивоа безбедности на критичним тачкама карактеристичним за водоснабдевање становништва од изворишта преко технолошког процеса припреме воде за пиће и дистрибуционог система до крајњег потрошача. 
На основу чега су испуњени сви услови за продужетак сертификата.

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?