• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

Како су зиме на нашем поднебљу све хладније, овим путем указујемо потрошачима да на време приступе заштити водомера и унутрашњих водоводних инсталација од смрзавања.

Пракса из претходних година показује да се велики број водомера налази у шахтама које нису одговарајуће дубине, због тога смо често позивани да отклањамо последице смрзавања водомера.

Обавеза ЈП Водовод Рума је да одржава прикључак, што значи да је наша обавеза одржавање водомера (у смислу исправног мерења захваћене количине воде) и вентила испред водомера (улазни), обавеза потрошача је да води бригу о својим унутрашњим инсталацијама и да се стара да водомерно окно буде чисто а водомер доступан за одржавање.

До смрзавања водомера долази искључиво због неадекватно збринутог водомера тј.непрописно изграђеног водомерног окна, те је обавеза власника прикључка да надокнади трошкове настале због смрзавања водомера.

Да би се избегле ове непријатне ситуације, позивамо наше потрошаче да своје водомере пре почетка праве зиме утопле - заштите и то на следећи начин:

-        Уколико је водомер постављен плитко, тада је потребно поставити неки термоизолациони материјал преко водомера, то могу бити даске, стиропор или бала сламе. Молимо потрошаче да водомере не завијају у крпе јер то не представља довољну заштиту а у пролеће је тако покривен водомер тешко поново разгрнути и учинити га приступачним за очитавање и одржавање.

-        Потрошачи који имају прописно изведена, односно изграђена водомерна окна не треба да
страхују од смрзавања водомера јер су водомери у овако изграђеним окнима испод зоне смрзавања
и уколико је водомерно окно поклопљено, не постоји опасност од овакве врсте оштећења.

-        Пре зимског утопљавања водомера потрошачи треба сами да провере стање својих унутрашњих инсталација, да провере стање на водомеру, као и могуће дефекте у
водомерној шахти. Све уочене кварове око водомера потребно је да јаве нашој диспечерској служби 022-479-202

-        Уочене кварове на унутрашњим инсталацијама потрошачи су обавезни да отклоне
у сопственој режији.

На овај начин потошачи могу избећи непотребне непријатности и трошкове настале
због наведених оштећења а неће доћи ни до непријатних изненађења у вези високих рачуна након првог пролећног очитавања водомера.


Нажалост потрошачи који не воде бригу о својим инсталацијама и не проверавају стање у
водомерној шахти, понекад се суочавају са непријатностима као што су трошкови смрзнутог, истопљеног водомера и енормно високих рачуна због кварова на унутрашњим инсталацијама.
Цена замене смрзнутог водомера износи 4.
680,00 динара за водомере пречника 13 мм и 20
мм који су и најзаступљенији код потрошача из категорије индивидуалиних стамбених објеката и код
стамбених објеката заједничког становања где су проблеми смрзавања водомера највише изражени.

Провером, утопљавањем водомера ако је то потребно пре доласка оштре зиме, потрошачи
могу са мало пажње да себи умногоме смање могућност настанака већих кварова и великих непријатности као последицу тих кварова.
Радници ЈП ¨ Водовод¨ ће са своје стране у најкраћем могућем року да изађу
и отклоне све кварове који су настали на делу водоводне мреже која је у нашој надлежности.

 

Такође, проблем представљају и водомери који дуже време остају ван котроле власника. То је случај код напуштених објеката али и објеката у којима се ретко борави (викенд објекти – сезонски објекти).

Заштита ових водомера поред упутства за зимску заштиту, превентивно треба да буде и затварање улазног вентила с обзиром на фактичко стање, да је део јавног прикључка на парцели власника а да исти треба да се одговрно понаша прво због себе (учинио је све да не дође до штете)  а онда и према овом Јавном предузећу и испуштање воде из коплетног унутрашњег система инсталација.

 

 

ЈП Водовод Рума

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?