• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

01.09. Део постојећег магистралног цевовода АЦ Ø500 од „Фабрике воде“ ка „Румској петљи“ простире се испод трасе будућег ауто-пута Рума-Шабац. Пројектном документацијом у оквиру радова на изградњи ауто-пута предвиђено је измештање трасе, односно изградња новог цевовода од дуктилног лива Ø700 у дужини од 1.700 м.

Радови су у току и до сада је изграђено око 1.100м новог цевовода. Након изградње планиране трасе предстоје радови на превезивању новоизграђене трасе на постојећи цевовод. Предвиђања су да ће комплетан нови цевовод бити завршен у наредних месец дана, а планирано укључивање истог у систем ће се обавити током октобра.

Да би се превезивање извело неопходна је обустава водоснабдевања, за време извођења радова на повезивању, у целом систему водоснабдевања, тј. у свим насељима која су повезана на регионални водовод. Процена је да се ови радови могу извршити у року од 24 часа.

Насеља која нису повезана на регионални водовод, насеља са локалним извориштима, ће током извођења ових радова имати редовно водоснабдевање.

Тачан датум и термин када ће радови започети још није дефинисан, сви потрошачи ће благовремено бити обавештени о времену обуставе водоснабдевања и потребном времену за извођење радова, тј. о термину у коме се очекује поновно успостављење водоснабдевања након извршених радова.

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?