• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

Све цене су дате без пореза на додатну вредност, осим техничких услова и осталих услуга. Ценовник је у примени од 13.09.2022. године.

 ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ РУМА

ВОДА

ФИЗИЧКА ЛИЦА до 20м3.......................................................................56,10 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА преко 20м3 до 40м3 (чл.38.Одлуке о водоводу).....112,20 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА од 20м3 до 40м3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (чл.38.Одлуке о водоводу).........................................56,10 дин/м3

ФИЗИЧКА ЛИЦА преко 40м3...........................................................168,30 дин/м3

ПРАВНА ЛИЦА ...............................................................................140,25 дин/м3

 

КАНАЛИЗАЦИЈА

 ФИЗИЧКА ЛИЦА............................................................................17,24 дин/м3

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ.................................................................33,31 дин/м3

 

НАКНАДА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

НАКНАДА ФИЗИЧКА ЛИЦА...........................................................5,78 дин/м3

НАКНАДА ПРАВНА ЛИЦА............................................................11,55 дин/м3

Цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је у примени од 13.09.2022. године.

 

ЦЕНОВНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

ВОДА

 Ириг, Иришки Венац

Вода - физичка лица Ириг ДО 20 m3......................................89,25 дин/м3

Вода - физичка лица Иришки Венац ДО 20 m3.......................89,25 дин/м3

Вода - физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................178,50 дин/м3

Вода - физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу).....89,25 дин/м3

Вода - физичка лица Ириг, Иришки Венац преко 40 m3........267,75 дин/м3

Врдник

Вода - физичка лица Врдник ДО 20 m3.......................89,25 дин/м3

Вода - физичка лица Врдник преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................178,50 дин/м3

Вода - физичка лица Врдник преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................89,25 дин/м3

Вода - физичка лица Врдник преко 40 m3.......................267,75 дин/м3

Викенд зона Ириг

Вода - физичка лица Викенд зона Ириг ДО 20 m3.......................146,65 дин/м3

Вода - физичка лица Викенд зона Ириг преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................293,30 дин/м3

Вода - физичка лица Викенд зона Ириг преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................146,65 дин/м3

Крушедол

Вода - физичка лица Крушедол ДО 20 m3.......................63,75 дин/м3

Вода - физичка лица Крушедол преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................127,50 дин/м3

Вода - физичка лица Крушедол преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................63,75 дин/м3

Прњавор

Вода - физичка лица Прњавор ДО 20 m3.......................63,75 дин/м3

Вода - физичка лица Прњавор преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................127,50 дин/м3

Вода - физичка лица Прњавор преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................63,75 дин/м3

Добродол

Вода - физичка лица Добродол ДО 20 m3.......................63,75 дин/м3

Вода - физичка лица Добродол преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................127,50 дин/м3

Вода - физичка лица Добродол преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................63,75 дин/м3

Ривица

Вода - физичка лица Ривица ДО 20 m3.......................89,25 дин/м3

Вода - физичка лица Ривица преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................178,50 дин/м3

Вода - физичка лица Ривица преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................89,25 дин/м3

Шатринци

Вода - физичка лица Шатринци ДО 20 m3.......................63,75 дин/м3

Вода - физичка лица Шатринци преко 20 m3 до 40 m3 (члан 38. Одлуке о водоводу)....................127,50 дин/м3

Вода - физичка лица Шатринци преко 20 m3 до 40 m3 - више од 4 члана, уз достављен доказ (члан 38. Одлуке о водоводу)....................63,75 дин/м3

 

КАНАЛИЗАЦИЈА

Канализација - физичка лица Ириг..............................25,96 дин/м3

Канализација - физичка лица Врдник..........................25,96 дин/м3

 

ВОДА - ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Вода - привредни субјекти Ириг .............................................................223,12 дин/м3

Вода - привредни субјекти Врдник .........................................................223,12 дин/м3

Вода - привредни субјекти Иришки венац ..............................................223,12 дин/м3

Вода - привредни субјекти Викенд зона - зона ЕВ ................................307,02 дин/м3

Вода - привредни субјекти Крушедол .....................................................159,38 дин/м3

Вода - привредни субјекти Прњавор ......................................................159,38 дин/м3

Вода - привредни субјекти Добродол .....................................................159,38 дин/м3

Вода - привредни субјекти Ривица .........................................................223,12 дин/м3

Вода - привредни субјекти Шатринци ....................................................159,38 дин/м3

Вода - школе, вртићи и домови здравља Ириг - Врдник ........................89,25 дин/м3

 

КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Канализација - привредни субјекти Ириг ..............................................52,99 дин/м3

Канализација - привредни субјекти Врдник ..........................................52,99 дин/м3

Цене су дате без пореза на додатну вредност од 10%. Ценовник је у примени од 13.09.2022. године.

 

Прикључци

·               Израда прикључка фи ¾ ........................................45.000,00

·               Раздвајање прикључка фи ¾ ................................ 29.750,00

·               Израда прикључка фи 1 ........................................ 58.850,00

·               Израда прикључка фи 5/4 ...................................... 66.500,00

·               Израда прикључка фи 6/4 ...................................... 89.500,00

·               Право прикључка на канализацију .......................... 2.000,00

 

Замене водомера

·               Месечно одржавање водомера  .............................. 105,80

·               Замена водомера фи ½ ....................................... 6.350,00

·               Замена водомера фи 3/4 ..................................... 6.350,00

·               Замена водомера фи 1 ........................................ 6.565,00

·               Замена водомера фи 5/4 ..................................... 7.680,00

·               Замена водомера фи 6/4 .................................... 11.882,00

·               Замена водомера фи 50 ..................................... 30.530,00

·               Замена водомера фи 80 ..................................... 39.440,00

·               Замена водомера фи 100 .................................... 43.148,00

·               Замена водомера фи 150 .................................... 53.664,00

·               Замена водомера фи 200 .................................... 64.176,00

·               Монтажа новог водомера фи 3/4 ........................ 11.500,00

  

Остале услуге

·               Рад специјалног возила Канал џет на одгушењу канал. мреже .....15.860,00 дин/час

·               Рад специјалног возила Вома на одгушењу канализационе мреже . 12.535,00 дин/час

·               Рад багера ХМК 102Б .......................................... 6.845,00 дин/час

·               Рад багера ХМК 102Т .......................................... 7.512,00 дин/час

·               Рад багера ЈСВ ................................................... 8.650,00 дин/час

·               Рад камиона кипера Фап .................................... 5.008,00 дин/час

·               Сечење бетона – асфалта дубине реза 100мм ....... 835,00 дин/час

·               Рад муљне пумпе ................................................ 2.504,00 дин/час

Цене су дате са обрачунатим ПДВ-ом. Ценовник се примењује од 13.09.2022. године.

 

Израда техничких услова прикључења на водоводну и канализациону мрежу

Пословање,  индустрија и колективно становање

16.700,00

Локали у оквиру стамбених објеката

5.850,00

Јавна предузећа

22.525,00

Стамбени објекти

5.850,00

Пословни објекти у зонама санитарне заштите изворишта водовода

150.255,00

Потврда о постојећем потрошачу у сврху легализације стамбених објеката

1.670,00

Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу који су искључени у складу са Одлуком о водоводу - физичка лица

4.175,00

Трошкови поновног укључења на водоводну мрежу који су искључени у складу са Одлуком о водоводу - правна лица

8.350,00

 

 Цене су дате са обрачунатим ПДВ-ом. Ценовник се примењује од 13.09.2022. године.

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?