Штампа

У поступку јавне набавке мале вредности – услуга,  анализа воде В обима за потребе предузећа ЈН 9/2020.