Штампа

У поступку јавне набавке мале вредности – добара,  набавка грађевинског материјала за потребе предузећа ЈН 10/2020.