Штампа

У поступку јавне набавке мале вредности - услуга, сервис утопних пумпних агрегата за потребе предузећа ЈН 19/2020.