• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • IMG_0051.JPG

Сертификат HACCP стандарда


Сертификат HACCP стандарда


 

Сертификат ISO 9001

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка набавке на коју се не примењују одредбе ЗЈН  од 03.06.2020.год. упућујемо Вам

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ БЕЗ ПРИМЕНЕ ОДРЕДБИ ЗЈН

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ за набавку без примене одредби ЗЈН по конкурсној документацији коју Вам достављамо у прилогу.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА НАБАВКУ БЕЗ ПРИМЕНЕ ОДРЕДБИ ЗЈН

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности , по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у поступку за јавне набавке мале вредности услуга - Сервис и баждарење коришћених водомера за потребе предузећа, редни бр. 06/2020

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

На основу чл. 55 Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, упућујемо Вам

ПOЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позивамо Вас да поднесете ПОНУДУ у поступку јавне набавке мале вредности, по конкурсној документацији објављеној у складу са законом у прилогу.

у поступку за јавну набавку мале вредности добара - Набавка нових водомера за потребе предузећа, редни број 05/2020 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Anketa

Да ли сте задовољни квалитетом воде за пиће у Руми?